Plazma terapija zahteva pažljivu selekciju pacijenata – Zdravlje

Više od deset godina, u Srbiji se primenjuje terapija trombocitima i faktorima rasta iz plazme( PRP), a u Evropi i SAD znatno duže. Pre jednu deceniju ovu terapiju u lečenju je počeo da primenjuje mladi novopazarski lekar, dr sci med. Jasmin Nurković, specijalista fizikalne medicine i specijalizant radiologije.

– Sva tkiva u ljudskom telu imaju određenu moć obnavljanja, tj. regeneracije. Svima je poznata regeneracija kože, mišića, kostiju i jetre. Sve to je zahvaljujući lokalnim matičnim ćelijama. Otuda i logično terapijsko razmišljanje da bi davanje matičnih ćelija pomoglo u lečenju bolesti kod kojih postoji gubitak ili nepravilna funkcija odraslih ćelija. Ipak, situacija nije tako jednostavna. Tu postoji niz etičkih i praktičnih problema, ali i izostanak očekivanog terapijskog efekta. Zato se iznalaze druge opcije, koje će pomoći pacijentu i omogućiti regeneraciju povređenog ili oštećenog tkiva.

Terapija PRP ili popularna pod imenom „plazma terapija“ podrazumeva davanje izdvojenog dela krvi pacijenta, koji sadrži faktore rasta, resuspendovane u krvnoj plazmi istom pacijentu pod strogo kontrolisanim uslovima.

Posebnim procesom centrifugiranja dobija se deo krvi koji nam pomaže u obnavljanju. Poslednjih nekoliko godina postignut je značajan napredak u razumevanju PRP tehnologije, a predložena su i nova uputstva i indikacije.

Između ostalih, naši naučni rezultati u toj oblasti su doprineli tome, objašnjava dr Nurković i napominje da je „pokojni dr Mileusnić bio je pionir ove procedure u Srbiji, a mi smo onda krenuli za njim i sada imamo desetogodišnje iskustvo“.

Kada je reč u kojim slučajevima primenjujete plazma terapiju, ovaj mladi stručnjak poznat u svetskim okvirima, kaže da se to radi najčešće kod degenerativnog propadanja zglobova kuka, kolena, ramena, ručnog i skočnog zgloba; kod sportskih povreda, rascepa mišića i bolesti tetiva.

U kojoj fazi je najpogodnija primena te terapije?Blagovremeno, u periodu kada neoperativno lečenje nije dalo očekivan rezultat, odnosno, kada se iscrpe sve poznate konzervativne mere lečenja.

„PRP ne preporučujem kao prvu terapijsku opciju. Vrlo retko, kada je vreme važan faktor, na primer kod sportskih povreda, PRP intervencija može biti planirana u početku lečenja. Sve je individualno i jedino treba da ima za cilj potpuni oporavak pacijenta, ističe dr Nurković

Prema dosadašnjim iskustvima plazma terapija najbolje rezultate u lečenju daje kod srednjih oštećenja zglobova.

– Stanje kada pacijent ima tegobe, još uvek nije za operativno lečenje, a ne pomažu mu lekovi i fizikalna terapija.

Takođe, značajan efekat u bržem oporavku PRP ima kod pucanja mišića i tetiva, kađe naš sagovornik, i napominje da plazma terapija ne može da se primeni kod svih pacijenata.

– PRP terapija se ne primenjuje kod pacijenata koji boluju od trombocitopenije (manjak trombocita), pacijenata sa bolestima krvi, malignim bolestima i akutnim infekcijama. Kod pacijenata koji su na terapiji koja razređuje krv, koji uzimaju kortikosteroide ili imaju druge teške bolesti, davanje PRP-a se procenjuje individualno i sprovodi uz odgovarajuću pripremu pacijenta. Svi ostali mogu primiti PRP bez problema, kaže dr Nurković i dodaje da davanje ove terapije podrauzmeva neke posebne pripreme.

– Naši pacijenti treba da znaju da na pregled pred intervenciju treba da donesu sveže rezultate laboratorijske analize krvi, radiološke nalaze i svu medicinsku dokumentaciju u vezi pratećih bolesti. Važno je da tog dana pacijent ne uzima antikoagulanse, da ne pokazuje znake akutne infekcije i da nije primao kortikosteroide nekoliko dana pre planirane intervencije. Osim toga, izuzetno je važno da se ultrazvučno proceni stanje zgloba koji se tretira i da se eventualno prisustvo slobodne tečnosti („voda u kolenu“) reši evakuacionom punkcijom. Sve su to vrlo važni faktori koji doprinose uspehu plazma terapije, napominje dr Jasmin Nurković.

Na pitanje zbog čega ima osporavanja kod ovih terapija, ona naglašava da kao i svaka terapijska opcija i PRP ima svoja ograničenja.

– Najpre je važno dobro i kvalitetno uraditi klinički i radiološki pregled ciljane regije, a zatim proceniti terapijski uspeh. Nekritična primena PRP, u svim slučajevima, i kod svakog pacijenta može dovesti do lošeg imidža i posledičnog osporavanja intervencije. Vodim računa o tome i naš tim pravi ozbiljnu selekciju pacijenata. Kao što se osporava primena pogrešnog antibiotika ili pogrešna operativna tehnika, tako se može i nepotrebna i prekomerna primena PRP dovoditi u sumnju.

Nema alergijskih reakcija

Pošto se PRP dobija iz krvi pacijenta koji se leči, alergijske reakcije se ne javljaju. Prvih nekoliko dana od intervencije moće doći do prolaznog i blagog bola, što predstavlja normalnu reakciju. Na mestu primene PRP-a može da dođe i do pojave malih modrica, kao posledica uboda igle.

Danas

Total
13
Shares
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Related Posts